Riešenie pre ploché strechy a stavba.
V posledných rokoch ploché strechy vyšli z úzadia a dostali sa do
povedomia najmä v súvislosti s nízkoenergetickými a pasívnymi
domami. Majú malý spád a ako pochôdzne strechy vhodne doplnia
obytné priestory domu.

Stavba a realizácia plochých striech